Синхронізація
відео- інсталяція, 2011

Synchronization
video installation, 2011

У «Синхронізації» я малюю з натури працю різних людей - дорожніх робітників, прибиральниці, мийниці посуду. Їхня праця і моє малювання знімаються на відео і демонструються разом на одному екрані. Ця робота - спроба розмістити в одному ряду працю найманого працівника і працю художника, мою власну. Ця робота і про час - про час, що потрібен для досягнення результату, і про сам процес проживанні трудового процесу.

Мій малюнок - це швидкий начерк, практично запис чужої роботи, але в той же час і робота сам по собі. Тобто два трудових процеса відбуваються паралельно, один служить видимості іншого, але в результаті вони розглядаються ззовні у своїй синхронності за рахунок ще одного погляду - погляду фіксуючою камери. Ця камера-спостерігач окрім власне малювання і, наприклад, прибирання вулиці, розглядає і моє бажання віддати ручній праці, сьогодні мало помітній, частину зримості мистецтва, і надати власному малюванню частинку вагомості, корисності, «реальності» повсякденної праці.

Відео проектується на невелику рамку-екран, що стоїть на підлозі. Сьогодні, на відміну від часів коли працю прославляли і патетизували, на працю прийнято дивитися «зверху вниз». Якщо я не можу засобами мистецтва прославити працю в суспільному сприйнятті, я сама стану поряд з працівником.
______________________________________________________________________________________

In “Synchronization” I draw different people working – road builders, janitors, dish washers. Treir work and my drawing are filmed and shown together on one projection divided for two parts. This work is a try to literary put in one row a hired labor and a labor of artist, of myself. This work is about time also – about time needed to get a result and about experiencing the physical process of work.
My drawing is a quick sketch, actually a visual recording of other one’s work, but same time it is a work itself. So the two processes are going in parallel, one is devoted to the visibility of other, but finally both are observed from outside by the eye of the documenting video camera. This camera-spectator except of drawing itself and for example swiping the street, looks at my wish to give a part of visibility of art to physical labor, which is not as much visible today, and to give a part of usability, practicality of “real” labor to my drawing.

Video is projected to a small frame-screen standing on the floor. Today, differently to recent times which left elevated and fervor images of labor, it is used to look at physical work fro top to bottom. If I can not elevate such a labor in mass opinion with my art, I’ll go down to workers by myself.

​Тривалість відео / Duration of video - 29’40’’
кадри з відео / stills from video: