Малюнки П'ятигорського
відео, полотно, нитка
2013

Кілька геометричних форм намальованих російським філософом Олександром П'ятигорським для візуалізації своєї думки були зафіксовані і збільшені художницею у формі вишивки на трьох полотнах.
«Пояснювальні» закарлюки перетворені на об'єкт віри-довіри, і в той же час - у фетиш.

Відео з лекції, на якій пояснювальні малюнки були зроблені, показується разом з полотнами.
___________________________________________________________________________________________________

Drawings of Piatigorsky
video, canvas, rope
2013

Several geometric shapes drawn by russian philosopher Alexander Piatigorsky to render his thought were fixed and enlarged by artist into embroidery on three canvaces.
"Explanatory" squiggles turned into an object of faith, trust ‐ and into fetish same time.

Video of his lecture where explanatory drawings were made is presented together with canvases.
___________________________________________________________________________________________________

Тривалість відео / Duration of video - 95’14’’
кадри з відео / stills from video: