Ці (ті) місця
листівки, екскурсія містом, 2011

This (that) places
postcards, city tour, 2011

Екскурсія по місту присвячена людям, подіям, процесам, ситуаціям і місцям, у яких немає шансу залишитися в історії. Ця екскурсія де художниця-спостерігачка знаходить ситуації-близнюки, одні й ті ж самі дії повторюються незалежно одна від одної в різних місцях. Художниця подорожує між місцями і часом, але і між поетичними спостереженнями і політичними висновками. Художниця використовує історію «цього» місця, щоб розповісти про «те», і показує відмінності і подібності соціальних умов за допомогою рими особливостей.
___________________________________________________________________________________
A guide city tour by Anna Zvyagintseva is devoted to people, events, processes, experiences and locations which have no chance to stay in history. This tour is a work of sliding view of the migrating artist-observer, mentioning the reflections of one places in others, situations-twins, same actions repeated independently in different locations. Arist travels between places and times, and also between poetical observations and political conclusions. Artist uses story of "this" single place to tell about "that'" one, and represents differences and similiarities of social conditions through rhymes of singularities.

Selected postcards


На цій вулиці я часто бачу літнього чоловіка, якій стоїть біля вікна кафе та дивиться футбол по телевізору, що знаходиться всередені. Я зустрічаю його впродовж декількох років, влітку та взимку. Біля нього стоять великі сумки з порожніми пляшками та картоном. Вони - його можливість заробити на хліб, але не на телевізор та футбол.
___________________________________________________________________________________
Often I see on this street an old man standing near the window of cafe and looking football game on the TV monitor hanging inside. I meet him for several years, in summer and in winter. Big bags with emty bottles satnd near him. They are his source of earning money for bread, but not for TV and football.


Великий хрест біля церкви миють кілька разів на рік зі шланга. Це виглядає дуже красиво, немов якийсь релігійгий ритуал.
___________________________________________________________________________________
This cross near the church is washed with a hose several times a year. It looks very beautiful, as some religious ritual.


Звідси відкривається чудовий вид, не гірше, ніж з популярних серед туристів місць. Дуже часто після робочого дня я бачу трицятирічного чоловіка, що п'є пиво на самоті.ю або у компанії людей, чимось схожих на нього. Напевно в нього одноманітна робота, бо відпочиває він дуже одноманітно. Пляшку він завжди лишає на землі де стояв, щоб бідна чи бездомна людина могла її забрати.
___________________________________________________________________________________
From here is a beautiful view of the city, not worst then for the popular touristic locations. And here is much more quiet. Very often after the end of working day I see the thirty years old man drinking his beer lonely or sometimes in a small company of guys looking a bit similiar to him. Probably his work is very monotonous so he has a monotonous rest. He always leaves the bottle on the ground wheer he stood, so some homeless or poor peson could take it.