Повільно
відео, об'єкт, малюнок, 2011

Slowly
video, object, drawing, 2011

Штовханина пасажирів метро, повільний рух до ескалатора — намальоване й зняте на відеокамеру. Малюнок і відео знаходяться в безпосередній близькості, частина зображення не рухається взагалі, тому що намальована, частина - не рухається майже, тому що затор. Статика у динамічному медіа (відео) межує з медіа - статичним (малюнком). Документальна "об'єктивна" фіксація - з авторським ставленням, яке завжди відображається у малюванні. Тимчасове "колективне тіло", частиною якого недобровільно стають пасажири громадського транспорту, знаходить в малюнку "загальне обличчя"- щоб знову втратити його на відео, яке відображає лише механічну соприсутність індивідів, занурених кожний у свою самотність.
________________________________________________________________________________________

Crush of people in subway, crowd slowly moving to escalator – drawn and filmed by video camera. Drawing and video are present closely, part of the image is absolutely unmovable because it’s drawn, other part is almost unmovable because of big accumulation of people in a space before escalator. Statics in dynamic media (video) is present together with static media (drawing). Documentary “objective” fixation – with authors attitude, which is always present in drawing. Temporal “collective body”, which’s part people un-voluntarily become in public transport, gets in this drawing “collective face” – and loses it on video, which represents just a common presence of individuals, were each one is submerged into his or her own loneliness.